SIRI KEMAHIRAN BERBAHASA: PROSES PEMBENTUKAN KATA

RM15.00

Sinopsis

Buku Siri Kemahiran Berbahasa: Proses Pembentukan Kata diterbitkan khusus untuk membantu pelajar dan pembaca memahami dan menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan gramatis. Setiap topik dalam buku ini dihuraikan dengan terperinci dan mudah difahami oleh pelajar dan pembaca umum. Siri ini juga memuatkan contoh-contoh yang berkaitan, aktiviti pengukuhan, soalan dan jawapan bagi meningkatkan kemahiran dan kefahaman pelajar tentang bab yang dibincangkan. Contoh penggunaan bahasa yang salah juga dimasukkan berserta dengan penerangan atau penjelasan tentang kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar.

Butiran Produk

No. Produk
499206263102
No. ISBN
9789836296818
Tarikh Terbit
05 Mei 2017
Bil. Halaman (ms)
78
Penulis
Napisah Muhammad
Berat (Versi Cetak)
0.16kg