15%

ENSIKLOPEDIA BAHASA MELAYU (K/K)

RM68.00

Padam

Penerangan

Teks Ensiklopedia ini disusun mengikut tajuk dan setiap tajuknya meliputi setiap aspek bahasa Melayu dan aspek-aspek berkaitan seperti sejarah bahasa Melayu, penyebaran bahasa Melayu, bahasa Melayu pada batu bersurat di Sumatera Selatan dan Terengganu, bahasa Melayu dalam manuskrip A’qa’id al-Nasafi, bahasa Melayu dalam warkah lama, peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pemerintahan, bahasa pentadbiran, bahasa undang-undang, dan bahasa pengantar dalam pendidikan, perancangan taraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaandan bahasa rasmi, dan perancangan korpus bahasa Melayu.

Maklumat

No. Produk
499320090201362932140102
No. ISBN/ISSN
9789836293213
Tarikh Terbit
04 Nov 2015
Muka Surat
300
Penulis
Asmah Haji Omar
Berat (Versi Cetak)
1.43kg