SIRI GLOSARI DIALEK MELAYU SEMENANJUNG: GLOSARI DIALEK MELAKA

RM25.00

Sinopsis

Glosari Dialek Melaka merupakan salah satu judul dalam Siri Glosari Dialek Melayu Semenanjung. Buku ini mengandungi senarai kosa kata daripada dialek Melaka yang terpilih, yang memberikan keterangan lanjut tentang sebutan, kelas kata dan maknanya. Dijelaskan juga penggunaan setiap kosa kata dalam ayat dialek, cara penyebutan ayat berkenaan berserta dengan simbol fonetiknya, dan padanan ayat dialek tersebut dalam ayat baku. Siri Glosari Dialek Melayu Semenanjung diterbitkan sebagai usaha mengumpulkan dan mendokumentasikan kosa kata dialek yang terdapat di Semenanjung Malaysia supaya dapat dijadikan rujukan oleh pengguna bahasa Melayu, khususnya pengkaji bahasa dan budaya Melayu, pelajar dan pendidik.

Butiran Produk

No. Produk
499521116584101
No. ISBN
9789834616588
Tarikh Terbit
17 Mac 2015
Bil. Halaman (ms)
191
Penulis
Dewan Bahasa dan Pustaka
Berat (Versi Cetak)
0.19kg