PERKEMBANGAN AWAL NAHU ARAB

RM15.00

Padam

Penerangan

Buku ini mengupas pelbagai aspek perkembangan awal ilmu nahu Arab. dengan menelusuri sejarah kelahirannya melalui perbincangan tentang faktor dan tokoh-tokoh yang membawa kepada pengasasan ilmu tersebut. Sumber-sumber penghujahan atau sandarannya semasa membina disiplin ilmu nahu serta setiap fasa perkembangannya dijelaskan secara ringkas dan padat. Perbincangan buku ini menjadi semakin menarik apabila diperincikan zaman kegemilangan ilmu tersebut dengan kemunculan dua aliran yang bakal mencorakkan masa depan ilmu nahu Arab. Perbahasan mengenai metode, sumber dan tokoh yang mendukung aliran-aliran tersebut telah digarap sehingga berjaya menampakkan kerancakan interaksi ilmiah dan aktiviti intelek melalui penyelidikan serta penyebaran ilmu. Semangat dan usaha gigih generasi tersebut dalam menobatkan dan mendaulatkan bahasa Arab wajar diteladani bagi memelihara bahasa ibunda. Oleh itu, buku ini sesuai untuk dibaca dan ditelaah oleh penuntut institusi pengajian tinggi, para pelajar, guru

Maklumat

No. Produk
492320050201146040740102
No. ISBN/ISSN
9789834604073
Tarikh Terbit
11 Sep 2017
Muka Surat
189
Penulis
Kamarul Shukri Mat Teh
Berat (Versi Cetak)
0.24kg