PENGHANTAR PSIKOLINGUISTIK MODEN

RM20.00

Sinopsis

Dr. Mangantar Simanjuntak adalah seorang pensyarah linguistik di Jabatan Linguistik, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau menjalankan kajian-kajian tentang bahasa dan banyak menulis buku, artikel, monograf dan kertas kerja tentang bahasa untuk seminar dan persidangan. Buku Penghantar Psikolinguistik Moden ini, mengkaji proses-proses yang berlaku di dalam otak manusia pada waktu pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Selain daripada itu, buku ini juga menerangkan apakah bahasa itu dan bagaimananakah hakikatnya. Buku ini sesuai untuk para guru, pelajar-pelajar universiti dan para pengkaji linguistik amnya.

Butiran Produk

No. Produk
401320050201149044140102
No. ISBN
9789834904418
Tarikh Terbit
10 Feb 2016
Bil. Halaman (ms)
275
Penulis
Mangantar Simanjuntak
Berat (Versi Cetak)
0.33kg