LINGUISTIK TERAPAN DALAM PENYELIDIKAN BAHASA

RM40.00

Padam

Penerangan

Dalam konteks di Malaysia, bahasa Inggeris menjadi bahasa yang paling popular dikaji dalam pendidikan bahasa. Sehubungan dengan itu, buku ini menyediakan kajian analisis wacana yang berasaskan data tulisan dan lisan serta kajian pendidikan bahasa yang tertumpu pada gaya pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua di Malaysia. Himpunan artikel dikumpulkan dalam buku ini berdasarkan tema analisis wacana dan pendidikan bahasa. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk berkongsi dengan para pengkaji, peminat dan pelajar bahasa tentang pelbagai aspek kebahasaan yang pernah dikaji, dan masih lagi relevan pada abad ini.

Maklumat

No. Produk
407320000201149019840101
No. ISBN/ISSN
9789834901981
Tarikh Terbit
07 Mac 2016
Muka Surat
301
Penulis
Mohammad Fadzeli Jaafar, Intan Safinaz Zainudin
Berat (Versi Cetak)
0.40kg