15%

PENGHANTAR FONETIK

RM25.50

Padam

Penerangan

Buku Pengantar Fonetik ini membincangkan bidang fonetik secar menyeluruh yang meliputi tiga subbidangnya, iaitu fonetik akustik fonetik artikulari dan fonetik auditori. Turut dibincangkan dalam buku ini ialah kaedah transkripsi fonetik. Penulisan berfokus kepada bunyi-bunyi bahasa yang berhubung dengan sifat fisiologi, anatomi, neurologi, psikologi manusia dan lain-lain. Setiap bunyi bahasa yang dihasilkan dihuraikan dengan lengkap meliputi aspek penggunaan alat artikulasi, daerah artikulasi dan cara pengartikulasian.

Maklumat

No. Produk
499320000201149036140101
No. ISBN/ISSN
9789834903619
Tarikh Terbit
01 Nov 2016
Muka Surat
211
Penulis
Indirawati Zahid, Abdul Hamid Mahmood
Berat (Versi Cetak)
0.27kg