PENGATURCARAAN BERSTRUKTUR C++

RM50.00

Padam

Penerangan

Buku Pengaturcaraan Berstruktur C++ ini memudahkan

pembaca memahami konsep pengaturcaraan berstruktur. Buku ini dapat membantu pembaca melatih diri melakukan penyelesaian masalah di samping menulis atur cara tersebut dengan menggunakan sintaks bahasa pengaturcaraan berdasarkan penyelesaian berkenaan. Kandungan buku ini terlebih dahulu mendedahkan pembaca dengan teknik penyelesaian masalah dan memberi penekanan kepada konsep pengaturcaraan berstruktur menggunakan bahasa Pengaturcaraan Berstruktur C++. Setiap bab dalam buku ini mengandungi penerangan menggunakan bahasa yang mudah difahami serta diperincikan dengan contoh-contoh yang bersesuaian.

Buku Pengaturcaraan Berstruktur C++ melatih pembaca berfikir. secara kritis dan analitis serta mengaplikasikan penyataan C++ agar sesuai untuk pengguna baharu dan berkemahiran dengan memahami secara lebih khusus pendekatan langkah demi langkah.

Maklumat

No. Produk
0050211000994101
No. ISBN/ISSN
9789834900991
Tarikh Terbit
25 Jul 2015
Muka Surat
362
Penulis
Nor Hasbiah Ubaidullah, Jamilah Hamid, Saira Banu Omar Khan
Berat (Versi Cetak)
0.54kg