PENGAJARAN KOMSAS BERPUSATKAN MURID

RM25.00

Padam

Penerangan

KOMSAS merupakan kata akronim bagi “Komponen Sastera” , KOMSAS ialah komponen dalam mata pelajaran Bahasa Melayu yang diperkenalkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (kini dikenali sebagai Bahagian Pembangunan Kurikulum), Kementerian Pendidikan Malaysia untuk murid Tingkatan 1 hingga 5. Kandungan buku ini memberikan pendedahan kepada para guru dan murid tentang pengajaran dan pembelajaran KOMSAS. Buku ini perlu dimiliki oleh setiap guru yang megajarkan KOMSAS. Hal ini demikian kerana, setiap pendekatan dan kaedah yang dikupas dalam buku ini memberikan penjelasan mengenai pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru. Buku ini juga memudahkan para guru untuk membuat persediaan pengajaran dan pembelajaran.

Maklumat

No. Produk
499320050201149002340101
No. ISBN/ISSN
9789834900236
Tarikh Terbit
30 Mac 2016
Muka Surat
225
Penulis
Siti Khariah Mohd Zubir
Berat (Versi Cetak)
0.31kg