TEORI SISTEMIK-FUNGSIONAL DALAM STILISTIK

RM22.00

Padam

Penerangan

Buku ini menerapkan kerangka nahu sistemik dan fungsian dalam teks sastera Melayu. Penerapan nahu sistemik-fungsian dalam buku ini tertumpu pada ayat kompleks, iaitu ayat hipotaksis dan parataksis. Kerangka nahu ini dipilih kerana nahu fungsional adalah nahu yang natural, yang dapat menjelaskan bagaimana bahasa berfungsi.

Maklumat

No. Produk
801521109084102
No. ISBN/ISSN
9789834609085
Tarikh Terbit
12 Mei 2015
Muka Surat
284
Penulis
Mohammad Fadzeli Jaafar
Berat (Versi Cetak)
0.39kg