15%

GURU HEBAT PENJANA TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA

RM21.25

Padam

Penerangan

Guru Hebat Penjana Transformasi Pendidikan Negara menerangkan peranan dan tanggungjawab guru dalam melahirkan murid yang cemerlang. Tugas guru bukan hanya mengajar untuk memenuhi kurikulum, tetapi juga mendidik murid menjadi insan yang berkeperibadian tinggi. Antara fokus utama yang diberikan adalah terhadap pelbagai isu yang dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Turut juga dibincangkan ialah kupasan tentang pelbagal mekanisme yang sesuai untuk diaplikasikan oleh guru bagi membangunkan potensi diri murid dalam usaha menghasilkan murid yang cemerlang dalam pendidikan. Secara khusus fokus utama dalam buku ini adalah untuk mentrans formasikan minda guru supaya menjadi pendidik yang cemerlang. Dr. Suresh Kumar A/L N Vellymalay merupakan seorang Pensyarah Kanan di Pusat Pengajian Jarak Jauh. Universiti Sains Malaysia. Beliau berkelulusan Antropologi dan Sosiologi dari Universiti Sains Malaysia.

Maklumat

No. Produk
371320050201146177140101
No. ISBN/ISSN
9789834617714
Tarikh Terbit
02 Feb 2016
Muka Surat
128
Penulis
Suresh Kumar N Vellymalay
Berat (Versi Cetak)
0.29kg