TERAS PENDIDIKAN BAHASA MELAYU

RM30.00

Padam

Penerangan

Buku ini menggalurkan proses pendidikan bahasa daripada aspek falsafah hingga aspek perancangan dan pelaksanaannya di kelas. Tanpa penghayatan falsafah pendidikan bahasa, pengajaran bahasa menjadi mekanis sifatnya dan terbatas pada aspek linguistik dan kemahiran bahasa, sedangkan pendidikan bahasa berkaitan rapat dengan idealisme pembinaan diri insan dan penyuburan tamadun bangsa dan negara. Buku ini menggarap bidang pendidikan bahasa dalam perspektif yang menyeluruh dan bersepadu.

Maklumat

No. Produk
499320050201149169640101
No. ISBN/ISSN
9789834916961
Tarikh Terbit
25 Apr 2018
Muka Surat
343
Penulis
Awang Sariyan
Berat (Versi Cetak)
0.41kg