PENGGUNAAN BAHASA DALAM SURAT RASMI: BAHASA DALAM KOMUNIKASI

RM6.00

Padam

Penerangan

Buku ini bukan sahaja merupakan analisis bahasa surat rasmi, tetapi juga adalah pedoman bagi penulisan berbagai-bagai jenis surat rasmi. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dinamai penanda, misalnya penanda makluman, penanda penyertaan, dan sebagainya. Buku kecil ini juga dwifungsi sifatnya, iaitu memaparkan analisis bahasa yang terdapat dalam surat rasmi, dan juga memberi panduan tentang bagaimana menggunakan bahasa dalam jenis penulisan yang berkenaan. Diharapkan, buku kecil ini akan memberi manfaat kepada para pengkaji dan juga para pengguna bahasa.

Maklumat

No. Produk
499320050201162005740106
No. ISBN/ISSN
9789836200570
Tarikh Terbit
20 Jan 2016
Muka Surat
34
Penulis
Asmah Haji Omar
Berat (Versi Cetak)
0.06kg