15%

BAHASA DAN IDENTITI WACANA MOHD NAJIB RAZAK

RM46.75

Padam

Penerangan

Bahasa dan identiti saling berkaitan antara satu sama lain, malah bahasa merupakan satu daripada mekanisme terbaik untuk mengenal pasti identiti individu dan juga kumpulan sosial. Hubungan bahasa dan identiti dalam buku ini ditafsir dengan memanfaatkan enam siri ucapan Mohd Najib Razak yang disampaikan di Perhimpunan Agong UMNO. Penelitian wacana dan identiti ini menerapkan analisis wacana kritis tiga dimensi, iaitu dimensi kewacanaan, teks dan identiti. Buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat kerana huraiannya tidak terbatas untuk mereka yang berkecimpung dalam dunia linguistik dan kebahasaan sahaja, tetapi turut relevan untuk mereka yang berkecimpung dalam bidang sains soisla dan sains politik.

Maklumat

No. Produk
306320000201149039640101
No. ISBN/ISSN
9789834903961
Tarikh Terbit
08 Nov 2016
Muka Surat
431
Penulis
Rohaidah Haron
Berat (Versi Cetak)
0.51kg