15%

KEPEMIMPINAN DAN KEBERKESANAN SEKOLAH EDISI KEDUA

RM29.75

Padam
No. Produk: 371320050201162984740202-jendela Kategori: Tag:

Penerangan

Banyak kajian dan penulisan telah mengenal pasti, pengaruh sekolah merupakan penentu penting dalam peningkatan kualitatif di peringkat sekolah, khususnya peningkatan prestasi pelajar. Justeru itu penulis buku ini telah tampil untuk memberi sumbangan dalam bidang penambahbaikan sekolah. Kerangka konsepsi buku ini menekankan peranan kepemimpinan pengetua dalam konteks pengurusan organisasi sekolah. Dalam hal ini, pengetua sebagal pemimpin di sekolah sewajarnya bertindak secara yang lebih dinamik. Tumpuan pengurusan pengetua, sewajarnya ke arah penguasaan persekitaran sekolah dan tidak semata-mata mengekalkan persekitaran yang sedia ada. Selaras dengan agenda semasa dalam perkembangan kualitatif pendidikan, kualiti pengajaran – pembelajaran di sekolah merupakan pemboleh ubah terpenting. Pengetua sebagai pengurus, penyelaras pengajaran pembelajaran sepatutnya menampilkan kepemimpinan yang efektif. Perubahan di sekolah bergantung pada kebijaksanaan dan kecanggihan kepemimpinannya

Maklumat

No. Produk
371320050201162984740202
No. ISBN/ISSN
9789836298478
Tarikh Terbit
13 Okt 2016
Muka Surat
399
Penulis
Hussein Mahmood
Berat
0.48kg