15%

FIQH AL-HADITH SYARAH BULUGH AL-MARAM: PENGURUSAN JENAZAH

Original price was: RM38.00.Current price is: RM32.30.

Padam

Penerangan

Buku ini merupakan huraian kitab hadith ahkam yang terkenal, iaitu Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam, karya al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani (m.852 H). Penulis telah mengemukakan 139 buah hadith dalam bab bersuci yang disusun secara sistematik dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami. Setiap hadith mengandungi terjemahan yang lengkap dan boleh dijadikan panduan lengkap kepada umat Islam.

Maklumat

No. Produk
297320050201349073740101
No. ISBN/ISSN
9789834907372
Tarikh Terbit
21 Jun 2018
Muka Surat
209
Penulis
Mohd Muhiden Abd Rahman
Berat (Versi Cetak)
0.49kg