MUHAMMAD IBN ABD. AL-WAHAB

RM40.00

Padam

Penerangan

Persoalan tentang ajaran Muhammad ibn Abd al-Wahhab atau lebih dikenali dengan ajaran Wahhabi sering ditimbulkan dalam kalangan masyarakat sejak dahulu hingga kini. Ada yang menganggap bahawa ajaran Wahhabi ini tidak menyeleweng daripada ajaran Ahl al-Sunnha wa al-Jama’ah, sebaliknya ada juga yang berpendapat ajarannya terkeluar daripada ajaran Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Melalui buku Muhammad ibn Abd al-Wahhab ini, penulis berjaya mengupas persoalan tentang pemikiran tokoh ini, antaranya tentang tauhid Uluhiyyah, Rubuiyyah, Asma’ wa al-Sifat, tawasul, dan syafaat. Penulis juga mengemukakan pandangan ulama dan sarjana Barat terhadap pemikiran beliau.

Maklumat

No. Produk
297521314564101
No. ISBN/ISSN
9789834614560
Tarikh Terbit
09 Jan 2015
Muka Surat
216
Penulis
Zakaria @ Mahmod Daud
Berat (Versi Cetak)
0.39kg