SISTEM EKONOMI ISLAM DI MALAYSIA

RM30.00

Padam

Penerangan

Buku ini membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi Islam di Malaysia. Fokus perbincangan adalah berkenaan dengan pelaksanaan sistem ekonomi Islam di negara ini, khususnya tentang sistem kewangan Islam. Antara aspek-aspek yang dibicarakan termasuklah sistem kewangan Islam tradisional, institusi kewangan moden perbankan Islam, institusi kewangan kebajikan dan bukan bank lain, hab pasaran Islam global di Malaysia dan penilaian terhadap aplikasi ekonomi Islam di Malaysia. Dalam Sistem Ekonomi Islam di Malaysia ini juga penulis memaparkan tindakan pencerobohan barat terhadap sistem ekonomi Islam dan kebangkitan Islam ke arah pengamalan terhadap sistem kewangan Islam.

Maklumat

No. Produk
297521110784102
No. ISBN/ISSN
9789834610180
Tarikh Terbit
29 Apr 2015
Muka Surat
193
Penulis
Surtahman Kastin Hasan
Berat (Versi Cetak)
0.26kg