15%

APLIKASI ZAKAT DALAM EKONOMI GUNAAN

RM22.10

Padam

Penerangan

Buku ini merupakan gabungan penyelidikan berbentuk kualitatif yang melibatkan tiga analisis utama iaitu analisis pengumpulan data, analisis regrasi keratan rentas dan siri masa, dan analisis regrasi panel. Semoga buku ini mendapat manfaat kepada pembaca, khususnya ahli akademik, para perancang ekonomi dan pelajar dalam memahami kerangka keseluruhan aplikasi zakat dalam penyelidikan kualitatif dalam ekonomi.

Maklumat

No. Produk
297021118474101
No. ISBN/ISSN
9789834618476
Tarikh Terbit
09 Apr 2015
Muka Surat
328
Penulis
Nur Azura Saanusi
Berat (Versi Cetak)
0.30kg