30%

PENDEKATAN KAUNSELING SPIRITUAL MENURUT AL-GHAZALI

Original price was: RM25.00.Current price is: RM17.50.

Sinopsis

Aspek spiritual merupakan elemen penting yang perlu diterapkan dalam kaunseling kerana kebanyakan masalah yang dihadapi oleh manusia berpunca daripada spiritual (hati). Oleh itu, aspek spiritual tidak boleh diabaikan semasa membantu klien mengatasi masalah dalam kehidupan mereka. Menyedari kepentingan ini, buku ini ditulis bagi memberikan panduan dari aspek spiritual melalui pendekatan mujahadah al-nafs, riyadah al-nafs dan tazkiyahal al-nafs menurut perspektif al-Ghazali dalam kaunseling.

Butiran Produk

No. Produk
361320050201146143640102
No. ISBN
9789834614362
Tarikh Terbit
26 Apr 2018
Bil. Halaman (ms)
257
Penulis
Salasiah Hanin Hamjah
Berat (Versi Cetak)
0.33kg