AHLI SUNNAH DAN WUJUDIYAH-BATINIYAH

RM22.00

Padam

Penerangan

Buku ini membincangkan percanggahan aliran antara ahli sunnah atau Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah dengan aliran Wujudiyah-Batiniyah. Antara isu yang disentuh dalam penulisan buku ini termasuk konsep Nur Muhammad, Martabat Tujuh serta kritikan-kritikan yang berkaitan dengan isu tersebut. Buku ini banyak memberikan manfaat kepada pembaca kerana mendedahkan aliran-aliran yang bercanggah dengan aliran Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah dengan hujah yang mantap berdasarkan nas Al-Qur’an, hadith dan rujukan yang muktabar.

Maklumat

No. Produk
297320050201146083740101
No. ISBN/ISSN
9789834608378
Tarikh Terbit
28 Dis 2017
Muka Surat
263
Penulis
Abdulfatah Haron Ibrahim
Berat (Versi Cetak)
0.31kg