PENILAIAN PRESTASI DARI PERSPEKTIF ISLAM

RM28.00

Sinopsis

Pelaksanaan penilaian prestasi lazim telah diakui terbukti mengundangkan pelbagia masalah dalam organisasi. Kesannya, anggota organisasi menerima pelaksanaan fungsi ini dengan penuh prejudis. Pada mereka, pelaksanaan penilai prestasi diterima sebagai satu amalan tradisi tahunan yang dilakukan secara tidak jujur. Kesan akhir daripada pelaksanannya didapati terus menyuburkan rasa ketidakpuasan, kekecewaan, konflik, kebimbangan dan rasa tertekan. Hal ini kerana pelaksanaannya terus diselubungi kesilapan manusia yang telah mendorong pengurus untuk manipulasi serta menafikan keadilan semasa pelaksanaan penilain prestasi. Menyedari kepincangn yang berlaku, satu pendekatan yang bersendarkan ajaran Islam perlu diteroka sebagai gantian kepada pendekatan lazim.

Butiran Produk

No. Produk
6585211000974101
No. ISBN
9789834900977
Tarikh Terbit
03 Apr 2015
Bil. Halaman (ms)
247
Penulis
Ab. Aziz Yusof
Berat (Versi Cetak)
0.35kg