15%

UNDANG-UNDANG PERUBATAN DARI PERSPEKTIF ISLAM

Original price was: RM22.00.Current price is: RM18.70.

Padam

Sinopsis

Buku ini memenuhi keperluan disiplin ilmu perubatan dan perundangan Islam. Perbincangan buku ini berkaitan dengan kewajipan dan tanggungan pengamal perubatan. Selain itu, disenaraikan syarat dan kelayakan yang perlu ada dalam amalan perubatan. Dimuatkan juga kontrak antara doktor dengan pesakit. Seterusnya, buku ini membahaskan asas dan syarat tanggungan doktor serta tindakan salah doktor dan pembantunya. Dinyatakan juga dalam manuskrip ini tanggungan akibat kemudaratan pesakit.
Penerbitan buku ini sesuai dengan era masa kini kerana menggabungkan ilmu perubatan Islam, tanggungan pengamal perubatan dan undang-undang tort. Penulisan buku ini menampilkan pelbagai maklumat, mantap dan menyakinkan kerana merujuk kitab-kitab turath (klasik) yang berautoriti. Oleh itu, buku ini sangat sesuai untuk dibaca oleh ahli akademik, para pengamal undang-undang, pengkaji undang-undang Islam, pendakwah, pelajar dan pembaca umum.

Butiran Produk

No. Produk
297320000201149135940101
No. ISBN
9789834913595
Bil. Halaman (ms)
233
Penulis
Abdul Basir Mohamad
Berat (Versi Cetak)
0.30kg