30%

RANAH PERKATAAN

RM15.40

Padam

Penerangan

Ranah Perkataan merupakan buku yang membicarakan beberapa aspek perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu. Kajian terhadap kosa kata dalam bahasa termasuk dalam bidang leksikologi, iaitu subbidang linguistik yang memberikan tumpuan terhadap penggunaan kosa kata dalam bahasa. Selain menerangkan bidang leksikologi secara umum, buku ini turut membincangkan beberapa aspek yang ada hubung kait dengan kosa kata dalam bahasa Melayu. Antara aspeknya, termasuklah pertalian leksikologi dengan bidang lain seperti leksikologi, morfologi, perkamusan dan sejarah bahasa, serta sumber perkataan termasuk pembentukan perkataan, kata pinjaman dan kata onomatopeia.

Maklumat

No. Produk
499320050201149032540101
No. ISBN/ISSN
9789834903251
Tarikh Terbit
02 Dis 2016
Muka Surat
173
Penulis
S. Nathesan
Berat
0.21kg