30%

SEHARI SEPATAH KATA

RM17.50

Padam

Penerangan

Buku ini membincangkan persoalan penggunaan bahasa yang mencakupi aspek ejaan dan sebutan, morfologi, sintaksis, diksi dan peristilahan. Setiap kat yang dibincangkan diberikan contoh penggunaan yang salah dan yang betul, serta penjelasan tentang kesalahan untuk mengukuhkan pemahaman.

Maklumat

No. Produk
499320050201149280740101
No. ISBN/ISSN
9789834928070
Muka Surat
173
Penulis
Noresah Baharom
Berat (Versi Cetak)
0.21kg