PEMBANGUNAN INSAN MENURUT AL-QUR’AN DAN SUNNAH

RM18.00

Padam

Penerangan

Buku Pembangunan Insan menurut al-Qur’an dan Sunnah ini mengupas pembangunan insan dari perspektif al-Qur’an dan Sunnah dengan memfokuskan kepada empat aspek utama, iaitu ilmu, akidah, akhlak dan sosial. Dengan berpaksikan al-Qur’an dan Sunnah, penulis mengemukakan pandangan Islam tentang kepentingan empat aspek tersebut dalam pembangunan insan. Selaras dengan peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia perlu menyiapkan diri bagi melaksanakan tanggunjawab tersebut. Antara keperluan yang perlu disediakan ialah pembangunan dari aspek sosial, ilmu pengetahuan, akidah yang mantap, dan akhlak yang luhur.

Maklumat

No. Produk
297320050201146161040101
No. ISBN/ISSN
9789834616106
Tarikh Terbit
02 Okt 2018
Muka Surat
183
Penulis
Jawiah Dakir, Muhammad Hilmi Jalil
Berat (Versi Cetak)
0.30kg