30%

KESIHATAN DI TEMPAT KERJA

RM17.50

Padam

Penerangan

Tempat kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan taraf kesihatan pekerja. Pekerja memperuntukkan lebih daripada satu per tiga masanya setiap hari di tempat kerja. Buku ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai pengenalan beberapa aspek yang asas dalam bidang kesihatan pekerjaan. Diharapkan buku ini dapat menambahkan pengetahuan pembaca berkenaan bidang kesihatan pekerjaan dan membolehkan pembaca sentiasa mengawasi dan mengambil langkah pencegahan daripada segala faktor yang boleh membawa mudarat di tempat kerja boleh dicegah supaya tidak mendatangkan risiko yang besar kepada pekerja.

Maklumat

No. Produk
362320050201146081640102
No. ISBN/ISSN
9789834608163
Tarikh Terbit
08 Jan 2016
Muka Surat
197
Penulis
Noor Hassim Ismail, Emilia Zainal Abidin
Berat (Versi Cetak)
0.35kg