15%

AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG EKONOMI

RM19.55

Padam

Penerangan

Buku Ayat-ayat al-Quran tentang Ekonomi ini mengetengahkan beberapa petikan ayat al-Quran mengenai konsep penting dalaman ekonomi. Konsep ini dibincangkan mengikut judul yang kebiasaannya terdapat dalam buku ekonomi konvensional. Fokus perbincangan lebih kepada sudut dalaman manusia itu sendiri, seperti tamak, membazir, mementingkan diri sendiri, menuruti kehendak nafsu, kekeliruan matlamat kehidupan, kejahilan, keingkaran mentaati kehendak dan peraturan akidah, akhlak dan syariat Allah. Hal yang demikian ini merupakan antara masalah utama kepada ketidakharmonian kehidupan dalam berekonomi. Pemilihan judul seperti ini memudahkan para pengkaji menganalisis sesuatu isu berpandukan prinsip al-Quran. Tidak menjadi hasrat penulis untuk memaparkan keseluruhan ayat al-Quran berkaitan dengan sesuatu isu ekonomi, tetapi sekadar memilih beberapa ayat yang dapat mewakili isu yang diutarakan. Manakala tafsiran ayat al-Quran berkaitan dengan isu yang dikemukakan berpandukan tiga kitab tafsir ulama

Maklumat

No. Produk
332320050201149229640101
No. ISBN/ISSN
9789834922962
Tarikh Terbit
02 Feb 2021
Muka Surat
240
Penulis
Surtahman Kastin Hasan
Berat (Versi Cetak)
0.28kg