15%

TATABAHASA DEWAN EDISI KETIGA (HARGA EKONOMI) (KL)

RM25.42

Padam

Penerangan

Buku ini merupakan pembaikan pada terbitan yang terdahulu di bawah tajuk Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Dalam edisi ini, terdapat pertambahan dua unsur, iaitu kata adverba dan wacana. Kata adverba dimasukkan atas keperluannya dalam pelabelan kata, dalam kamus baharu yang akan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kata adverba dimasukkan sebagai subkelas kata di bawah Kelas Kata Tugas. Unsur wacana yang merupakan unit bahasa yang melampaui batas ayat, dimasukkan untuk memperkenalkan dan mendedahkan kepada pengguna tentang konsep wacana dan penanda wacana.
Buku ini ialah hasil kajian tatabahasa bahasa Melayu yang komprehensif, boleh menjadi pegangan para guru, pensyarah, penulis, pegawai dan pengguna bahasa Melayu yang ingin mendalami pengetahuan mereka tentang tatabahasa bahasa Melayu. Kandungan buku ini memberikan tumpuan pada aspek pembentukan perkataan dan pembinaan ayat.

Maklumat

No. Produk
499320050201162948440301
No. ISBN/ISSN
9789836294845
Tarikh Terbit
18 Okt 2015
Muka Surat
617
Penulis
Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa, Abdul Hamid Mahmood
Berat (Versi Cetak)
0.62kg