15%

DAFTAR KATA BAHASA MELAYU RUMI-SEBUTAN-JAWI EDISI KEDUA

RM68.00

Padam

Penerangan

Daftar Kata Bahasa Melayu (DKBM) (Rumi-Sebutan-Jawi) Edisi kedua merupakan kesinambungan daripada terbitan DKBM yang awal. Buku ini mengandungi satu daftar kata, satu panduan pengguna dan tiga pedoman umum (Pedoman Ejaan Rumi, Pedoman Sebutan Baku dan Pedoman Ejaan Jawi). Lampiran berupa kata-kata yang tergolong dalam satu kelompok turut ditambah. Bagi memenuhi hasrat untuk memperkaya dan memperkasakan tulisan Jawi, jumlah entri telah ditambah iaitu lebih daripada 58 000 kata, termasuk lebih daripada 8200 kata tambahan.

Maklumat

No. Produk
499320050201362948340202
No. ISBN/ISSN
9789836294838
Tarikh Terbit
30 Apr 2016
Muka Surat
1895
Penulis
Dewan Bahasa dan Pustaka
Berat (Versi Cetak)
2.11kg