TADBIR URUS HARTA DAN KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA

RM20.00

Padam

Penerangan

Buku ini mengupas beberapa isu pengurusan harta, antaranya termasuk zakat. Buku ini juga dimuatkan isu yang berkaitan dengan kewangan Islam. Antaranya aplikasi al-qawa’id al-fighlyyah dalam institusi perbankan Islam. Penambahbaikan prinsip-prinsip syariah yang sesuai untuk diaplikasikan dalam kontrak opsyen sebagai mekanisme lindung nilai patuh syariah.

Maklumat

No. Produk
332320050201149226040101
No. ISBN/ISSN
9789834922603
Muka Surat
199
Penulis
Nadhirah Nordin, Wan Saifuldin Wan Hassan
Berat (Versi Cetak)
0.26kg