30%

PERAKAUNAN ZAKAT PERNIAGAAN DI MALAYSIA

RM14.00

Padam

Penerangan

Buku ini memberikan kupasan yang terperinci tentang zakat perniagaan dengan memaparkan analisis kaedah perakaunan zakat perniagaan yang diamalkan di Malaysia. Dapatan daripada analisis mempamerkan bahawa terdapat tiga kaedah perakaunan zakat perniagaan yang diamalkan di Malaysia iaitu kaedah aset semasa, keadah modal kerja dan kaedah modal kerja yang diselaraskan. Majoriti negeri mengamalkan kaedah modal kerja yang diselaraskan. Menurut cendiakawan zakat, ketidakseragaman ini berlaku disebabkan asas yang diguna pakai dalam membentuk kaedah perakaunan zakat perniagaan adalah berbentuk umum. Dengan itu, kaedah perakaunan zakat perniagaan telah dibentuk berdasarkan ijtihad. Para cendekiawan zakat turut bersetuju bahawa perubahan terhadap kaedah perakaunan zakan perniagaan dibenarkan kerana kaedah tersebut dibentuk bukan berdasarkan nas qat’i.

Maklumat

No. Produk
297521114014102
No. ISBN/ISSN
9789834614010
Tarikh Terbit
06 Dis 2014
Muka Surat
172
Penulis
Zahri Hamat.
Berat
0.25kg