PEMBIAYAAN AMANAH IKHTIAR MALAYSIA DARIPADA KONTRAK AL-QARD AL-HASAN KEPADA AL-MURABAHAH KOMODITI

RM25.00

Padam

Penerangan

Perbincangan dalam buku ini menyorot profil Amanah Ikhtiar Malaysia, operasi pembiayaan kredit mikro AIM yang merangkumi proses pemilihan peserta AIM, proses permohonan pembiayaan, proses penerimaan dan bayaran balik pembiayaan. Seterusnya, caj pengurusan terhadap pembiayaan kredit mikro AIM dianalisis dan merumuskan keselarian konsep al-qard al-hasan.

Maklumat

No. Produk
332320050201149269240101
No. ISBN/ISSN
9789834926922
Tarikh Terbit
26 Nov 2020
Muka Surat
166
Penulis
Raziah Md Tahir
Berat (Versi Cetak)
0.23kg