15%

MARI BELAJAR BAHASA ARAB BUKU 1

RM10.20

Padam

Penerangan

Buku Hayya Nata’llamu al-Lughatal al-Arabiah 1, 2 dan 3 merupakan buku aktiviti yang sesuai digunakan oleh kanak-kanak yang mahu belajar mengenal huruf hijaiyah, perkataan-perkataan asas dalam bahasa Arab dan pembinaan ayat mudah yang digunakan dalam kehidupan harian. Bahan dalam buku aktiviti ini mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran bahasa, tatabahasa dan nilai-nilai murni. Kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis dan aspek tatabahasa digabungjalinkan bagi memantapkan lagi kemahiran berbahasa Arab. Aktiviti-aktiviti dalam buku ini juga menekankan aspek pengulangan dan pengecaman huruf dan perkataan yang dapat membantu kanak-kanak mengingat. Aktiviti yang disusun berserta dengan ilustrasi dapat menarik minat kanak-kanak.

Maklumat

No. Produk
492320030705149325520101
No. ISBN/ISSN
9789834932558
Tarikh Terbit
11 Jan 2022
Penulis
Nor Suhanna Abdullah
Berat (Versi Cetak)
0.10kg