5%

KUASAI TATABAHASA MENGIKUT STANDARD PEMBELAJARAN

RM14.25RM25.00

Sinopsis

Buku Kuasai Tatabahasa Mengikut Standard Pembelajaran dihasilkan untuk membantu para guru dan murid menguasai tatabahasa berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) tahap satu selaras dengan objektif Standard Kurikulum Bahasa Melayu. Buku ini mengandungi tiga unit penting tentang aspek tatabahasa, iaitu golongan kata, bentuk kata dan ayat berpandukan DSKP. Setiap unit bermula dengan pengenalan ringkas dan disertakan peta minda serta jadual tentang aspek tatabahasa yang dibincangkan bagi memudahkan kefahaman awal pembaca. Setiap topik bagi unit terdiri daripada Maklumat ringkas Peta minda, Perkataan dan ayat contoh yang disesuaikan mengikut tahap Latihan pelbagai bentuk dan aras, Petunjuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Buku ini juga disusun secara sistematik berdasarkan DSKP tatabahasa tahun satu hingga tiga. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran aspek tatabahasa bagi tahun satu, dua dan tiga disertakan serentak sebagai rujukan guru.

Butiran Produk

No. Produk
499320030201149319220101
No. ISBN
9789834931926
No. eISBN
9789834942403
Tarikh Terbit
17 Dis 2021
Bil. Halaman (ms)
185
Penulis
Mat Ariffin Ismail dan Muhammad Norrudin
Berat (Versi Cetak)
0.35kg
Saiz PDF
68 MB