15%

KETERANGAN DOKUMENTAR MENURUT FIQH DAN UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM DI MALAYSIA

RM25.50RM30.00

Padam

Penerangan

Keterangan Dokumentar Menurut Fiqh dan Undang-undang Keterangan Islam di Malaysia sebuah buku yang menjelaskan konsep dan kekuatan dokumen sebagai kaedah pembuktian. Pada awal Islam kaedah pembuktian yang digunakan hanya berfokus kepada ikrar (pengakuan), syahadah (kesaksian) dan juga yamin (sumpah), sebaliknya kaedah-kaedah pembuktian lain terutamanya dokumen sangat jarang digunakan atau hanya terfokus kepada kes-kes tertentu seperti wasiat dan hutang. Kini, dokumen meniadi semakin popular bahkan dokumen menjadi kaedah utama dalam menyelesaikan banyak kes di mahkamah. Perbincangan dalam buku ini dibuat berpandukan kepada al Quran sunnah, amalan para sahabat dan pandangan para tabiin serta para ulama tersohor. Selain itu, perbincangan juga melibatkan pemakaian dokumen sebagai kaedah pembuktian menurut Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 dan merujuk kes-kes yang berkaitan

Maklumat

No. Produk
340320000201149017240101
No. ISBN/ISSN
9789834901721
Tarikh Terbit
26 Feb 2020
Muka Surat
202
Penulis
Wan Abdul Fattah Wan Ismail
Berat (Versi Cetak)
0.25kg
Saiz EPUB
5 MB