KEPELBAGAIAN PELAJAR DAN PERBEZAAN PEMBELAJARAN

RM30.00

Padam

Penerangan

Buku Kepelbagaian Pelajar dan Perbezaan Pembelajaran ini terhasil apabila mendapati tidak ada satu buku rujukan yang 100 peratus ditulis dalam bahasa Melayu tentang konsep kepelbagaian pelajar dan kepentingannya dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Buku ini amat sesuai dijadikan bahan rujukan kepada bakal guru, pelatih guru, guru, tenaga pengajar dan mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam konteks kepelbagaian pelajar dan perbezaan pembelajaran yang wujud dalam kalangan pelajar itu sendiri. Buku ini mengandungi 13 bab yang disusun mengikut urutan. Setiap bab saling berkaitan dan semuanya memang wujud dalam kalangan pelajar.

Maklumat

No. Produk
372320050201146144840101
No. ISBN/ISSN
9789834614485
Tarikh Terbit
08 Dis 2015
Muka Surat
474
Penulis
Zamri Mahamod, Ruslin Amir, Mohamed Amin Embi
Berat (Versi Cetak)
0.57kg