20%

KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT HARGA EKONOMI

RM23.92

Padam

Penerangan

[Kulit Lembut] – Sebanyak 5843 entri, subentri, dan frasa entri baru terdapat dalam kamus baru ini yang mencakupi pelbagai bidang, termasuk sains dan teknologi, linguistik, komputer, astronomi, agama, politik, pelayaran dan muzik. Sebahagian besar kata dalam kamus ini merupakan kosa kata bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Kamus Dewan Edisi Keempat memudahkan pengguna bahasa Melayu yang bukan ahli dalam bidang mengetahui istilah yang digunakan oleh golongan profesional seperti perkataan disinflasi yang digunakan dalam bidang ekonomi, dan mikosis yang digunakan dalam bidang perubatan. Penambahan entri baru serta penambahbaikan dari segi takrif, label dan sebagainya dijangka akan menjadikan Kamus Dewan Edisi Keempaat kamus ekabahasa Melayu yang lebih mantap, berwibawa dan lengkap dan menjadi bahan rujukan utama yang terkini untuk semua lapisan masyarakat di Malaysia.

Maklumat

No. Produk
499320050201149055040401
No. ISBN/ISSN
9789834905507
Tarikh Terbit
12 Apr 2016
Muka Surat
1817
Penulis
Dewan Bahasa dan Pustaka
Berat (Versi Cetak)
1.50kg