15%

ISTIBDAL WAKAF DALAM PEMBANGUNAN

RM21.25

Padam

Penerangan

Buku ini memfokuskan tiga bahagian utama dengan menyajikan pelbagai isu dan persoalan berkaitan Istibdal wakaf. Istibdal wakaf merujuk penggantian harta wakaf dengan harta yang lain sama ada melalui pembelian atau penjualan dengan tujuan untuk mengekalkan wakaf. Bahagian pertama manuskrip ini membincangkan teori Istibdal wakaf. Antaranya tinjaun konsep Istibdal dalam pembangunan aset wakaf, peranan Istibdal wakaf dalam pembangunan ekonomi, pemerkasaan instrumen wakaf dengan memfokuskan sumber perolehan hasil wakaf dan struktur asetnya serta pembiayaan pembangunan melalui Istibdal. Bahagian dua pula menumpukan undang-undang Istibdal wakaf. Pandangan fuqaha berhubung Istibdal harta wakaf telah dibincangkan dan dapat dilihat menerusi beberapa bentuk harta wakaf seperti masjid, harta tidak alih selain masjid dan harta alih.

Maklumat

No. Produk
340320050201149213940101
No. ISBN/ISSN
9789834921392
Tarikh Terbit
27 Jul 2020
Muka Surat
248
Penulis
Zakaria Bahari Azreen Hamiza Abdul Aziz
Berat (Versi Cetak)
0.31kg