30%

IMPAK MAKSIMUM BAHASA MELAYU: BUKU KERJA BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJK (BUKU 2)

RM12.60

Padam

Penerangan

Buku Kerja Bahasa Melayu Tahun 4 (SJK) ini ialah buku
sokongan pembelajaran yang menjadi pelengkap kepada buku
teks Bahasa Melayu bagi murid tahun 4. Kandungan buku ini
selaras dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Buku
ini menyediakan pelbagai latihan mengikut urutan pengetahuan
dan kemahiran yang ditentukan dalam kurikulum tersebut.
Buku ini terbahagi kepada dua buku, iaitu Buku 1 dan Buku 2
Penggunaan kedua-dua buku in diharap dapat memberikan
pengukuhan kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar dan
bertutur, membaca, dan menulis serta aspek tatabahasa
kepada murid. Setiap latihan yang disediakan dalam buku ini
berdasarkan tema yang spesifik. Latihan tersebut juga turut
menyepadukan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (BAT) yang
menghendaki murid mengaplikasikan, menganalisis, menilai dan
mencipta sesuatu yang baharu.

Maklumat

No. Produk
499320030201149325420101
No. ISBN/ISSN
9789834932541
Tarikh Terbit
26 Nov 2021
Muka Surat
122
Penulis
Mazlan Ismail/Chin Fong Phin
Berat
0.24kg