5%

Tutorial Animasi Asas Scratch 3.0 Siri 1

RM10.45

Padam

Penerangan

Dalam konteks pendidikan negara, pengenalan tentang topik pengaturcaraan
terutamanya aplikasi Scratch 3.0 telah diperkenalkan secara asas dalam mata
pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 5 SK bagi Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (Semakan 2017). Lantaran itu, penghasilan buku Tutorial Animasi Asas
Scratch 3.0 Siri 1 ini mempertingkatkan pemahaman dan penguasaan murid serta

pengguna terhadap fungsi baharu Scratch 3.0 dan tatacara penghasilan asas

animasi yang mesra pengguna.
Paparan muka, reka bentuk moden dan ciri-ciri baharu yang lebih menarik
dalam Scratch 3.0 dapat dimanfaatkan oleh pengguna bagi menghasilkan animasi
asas sebelum menggunakan perisian yang lebih canggih. Fungsi Scratch 3.0
menjadikan pengaturcaraan lebih mudah oleh mereka yang baru bermula dalam

bidang pengaturcaraan, terutamanya atur cara dalam bentuk blok. Buku ini harus
dimiliki oleh para pengguna kerana memberikan panduan yang jelas dan teratur
tanpa perlu menguasai sepenuhnya bahasa pengaturcaraan yang rumit seperti
Pyton atau Java.

Maklumat

No. ISBN/ISSN
978-983-49-3768-3
Muka Surat
90
Penulis
Ruzlaini Ghoni
Saiz PDF
84 MB