STRATEGI PEMBELAJARAN INVENTORI CARA BELAJAR BAHASA MELAYU

RM29.00

Padam

Penerangan

Strategi pembelajaran merupakan salah satu penekanan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam setiap burkulum mata pelajaran. Strategi pembelajaran amat penting dikuasai oleh setiap pelajar di semua peringkat pendidikan. Demikian juga dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, penggunaan strategi pembelajaran bahasa yang sesuai dan berkesan membantu pelajar mempelajar memahami dan menguasai setiap kemahiran bahasa yang dipelajari oleh mereka. Buku Strategi Pembelajaran Inventori Cara Belajar Bahasa Melayu ini membantu pelajar untuk mempelajari Bahasa Melayu dengan mudah, cepat dan berkesan. Buku berbentuk kajian Imiah ini bukan hanya membincangkon aspek teori terutamanya yang berkaitan dengan teori pembelajaran bahasa, teori strategi pembelajaran bahasa dan kajan berkaitan dengan strategi pembelajaran bahasa di dalam dan di luar negara, bahkan amat sesuai digunakan oleh pelajar terutamanya pelajar yang lemah Bahasa Melayu.

Maklumat

No. Produk
499320000201149018740101
No. ISBN/ISSN
9789834901875
Tarikh Terbit
16 Nov 2015
Muka Surat
289
Penulis
Zamri Mahamod
Berat (Versi Cetak)
0.36kg