15%

SIRI TITAH SULTAN NAZRIN MUIZZUDIN SHAH

RM72.25

Padam

Penerangan

Mengandungi 36 titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak yang disusun dalam empat bahagian, iaitu Institusi Raja, Tadbir urus, Agama Islam serta Masyarakat dan Kebudayaan.

Titah yang terkumpul dalam buku ini telah dizahirkan oleh baginda antara 9 Ogos 2009 hingga 5 Oktober 2016. Dalam buku ini baginda menzahirkan pendirian, pemerhatian, huraian, kupasan, teguran, nasihat dan saranan kepada individu, pemimpin, institusi dan kerajaan mengenai amanah, integriti, ketelusan, keikhlasan dan rasuah.

Maklumat

No. Produk
923320050201349224840101
No. ISBN/ISSN
9789834922481
Tarikh Terbit
15 Okt 2021
Muka Surat
360
Penulis
Mohd Annuar Zaini
Berat (Versi Cetak)
0.85kg