SIRI KAMUS ISTILAH MABBIM: KAMUS PENTERNAKAN GENETIK DAN PEMBIAKBAKAAN

RM20.00

Padam

Penerangan

Buku ini mengandungi 282 entri berserta huraian yang disediakan oleh pakar yang mahir dalam bidang yang berkenaan. Istilah yang dipilih merupakan istilah teras yang digunakan dalam bidang penternakan, khususnya subbidang genetik dan pembiabakaan. Istilah ini diberikan takrif yang lengkap bagi membantu pengguna memahami konsep sesuatu istiilah dengan lebih jelas.

Maklumat

No. Produk
636320080201149291640101
No. ISBN/ISSN
9789834929169
Tarikh Terbit
27 Nov 2020
Muka Surat
84
Penulis
Dewan Bahasa dan Pustaka
Berat (Versi Cetak)
0.12kg