RIWAYAT UNGKU AZIZ

RM50.00

Padam

Penerangan

Profesor Diraja Ungku Aziz merupakan seorang tokoh akademik ternama yang banyak menyumbang kepada pembangunan negara. Buku Riwayat UNgku Aziz boleh dilihat sebagai tambahan kepada penulisan tentang tokoh tersebut dalam beberapa karya lain. Buku ini terdiri daripada lapan bab yang menerangkan tentang latar belakang Ungku Aziz, susur galur dan salasilah beliau, ketokohan, kepimpinan serta jasa beliau kepada pembangunan Malaysia. Diharap buku ini dapat menjadi pelengkap kepada karya mengenai Ungku Aziz dan menjadi contoh ikutan masyarakat.

Maklumat

No. Produk
923521714444101
No. ISBN/ISSN
9789834614447
Tarikh Terbit
12 Dis 2014
Muka Surat
259
Penulis
Asmah Haji Omar
Berat (Versi Cetak)
0.56kg