30%

REKA BENTUK PERINDUSTRIAN: REALISASI PROJEK REKA BENTUK AUTOMOTIF SECARA PRAKTIKAL

RM19.60

Padam

Penerangan

Penulisan buku ini sebagai pengenalan mengenai kaedah yang praktikal untuk penghasilan projek reka bentuk automotif. Kaedah yang praktikal ini merupakan kaedah asas dan penting yang diamalkan dalam bidang industri dan institusi pengajian tinggi yang menawarkan jurusan reka bentuk automotif sama ada di dalam negara atau di luar negara. Dengan adanya buku ini, pembaca akan mendapat gambaran dan panduan untuk merealisasikan projek reka bentuk melalui contoh-contoh projek automotif dijalankan dengan berbantukan ilustrasi. Dengan perincian dan ilustrasi yang berkaitan, pembaca akan lebih mudah membuat rujukan dan diharapkan dapat menghasilkan projek reka bentuk automotif yang lebih sempurna.

Maklumat

No. Produk
658320050201149331740101
No. ISBN/ISSN
9789834933173
Tarikh Terbit
17 Dis 2021
Muka Surat
97
Penulis
Azhari Md Hashim
Berat (Versi Cetak)
0.23kg