30%

PERSEKITARAN MANUSIA

RM38.50

Padam

Penerangan

Persekitaran ialah keadaan yang berada di sekeliling, termasuk iklim, sosiobudaya, politik dan interaksi antara manusia sesama manusia juga alam sekitarnya. Pengetahuan tentang perubahan penduduk, petempatan, aktiviti ekonomi, kerjasama ekonomi serantau dan hubungan perdagangan antarabangsa mampu membawa pembaharuan dan kemajuan kepada manusia dan negara. Buku ini menerangkan isu persekitaran secara komprehensif, dan juga menyediakan panduan dan contoh untuk melakukan kajian luar serta latihan amali. Buku ini sesuai dijadikan rujukan asas untuk guru yang mengajar dan pelajar yang mengambil mata pelajaran Geografi pada peringkat menengah atas, selain boleh dijadikan rujukan umum untuk penuntut kolej dan universiti serta orang awam yang peka terhadap hubungan manusia dan alam sekitar.

Maklumat

No. Produk
910320050201146142740101
No. ISBN/ISSN
9789834614270
Penulis
Katimah Rostam
Berat (Versi Cetak)
1.02kg
Saiz EPUB
16 MB