30%

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU DI KOREA SELATAN

RM21.00

Padam

Penerangan

Kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca yang penting di Kepulauan Melayu
tidak dapat disangkal lagi. Peranannya dari segi sosial, ekonomi, komunikasi, politik,
dan identiti bangsa menjadikannya suatu bahasa yang harus dipertahankan. Pada
masa yang sama, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia turut dipelajari sebagai
salah satu bahasa asing yang penting di banyak negara lain di luar kepulauan
Melayu, misalnya China, Jepun, Jerman, Korea dan Rusia.
Perkembangan Bahasa Melayu di Korea Selatan merupakan buku umum yang
melihat perkembangan dan cabaran yang dihadapi oleh pengajian Melayu dan
perkembangan bahasa Melayu untuk mengharungi persaingan akademik abad
ke-21, di dunia umumnya dan Korea Selatan khususnya, dengan perhatian diberikan
dari aspek pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan penerbitan, terutamanya di
Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) Kampus Seoul.

Maklumat

No. Produk
499320050201149317140101
No. ISBN/ISSN
9789834931711
Tarikh Terbit
30 Dis 2021
Muka Surat
317
Penulis
Lim Kim Hui
Berat (Versi Cetak)
0.37kg