PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN DI TERENGGANU 1950-1970

RM30.00

Padam

Penerangan

Buku ini meneliti isu dan permasalahan yang timbul dalam institusi perkahwinan Melayu Terengganu antara tahun 1950-an hingga 1970-an. Pelbagai isu berkaitan perkahwinan dan perceraian orang Melayu di negeri tersebut yang berpunca daripada pelbagai faktor yang mempengaruhinya didedahkan menerusi perbincangan dalam buku ini. Isu yang dianalisis termasuklah latar belakang sosioekonomi masyarakat Melayu di Terengganu dan juga aspek penting dalam institusi perkahwinan dan perceraian itu sendiri, misalnya kadar perkahwinan dan perceraian, corak perkahwinan serta bentuk dan punca perceraian yang berlaku dalam masyarakat Melayu Terengganu sepanjang tempoh tersebut. Aspek yang turut diberikan perhatian jalah kesan akibat perceraian serta usaha yang telah dijalankan dalam menangani permasalahan ini. Sehubungan dengan hal itu, buku ini membariskan lima objektif, iaitu meneliti latar belakang sosioekonomi masyarakat Melayu di Terengganu, menganalisis isu perkahwinan dalam kalangan masyarakat terse

Maklumat

No. Produk
346521115984101
No. ISBN/ISSN
9789834616987
Tarikh Terbit
12 Jun 2015
Muka Surat
383
Penulis
Nordin Hussin Roslelawati Abdullah
Berat (Versi Cetak)
0.52kg