PENGURUSAN TERBAIK SUNGAI DAN LEMBANGAN

RM45.00

Padam

Sinopsis

Buku ini memuatkan perbincangan berkenaan peruntukan undang-undang
berkaitan sungai serta menerangkan peranan dan pembahagian bidang kuasa
Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri (Pihak Berkuasa Negeri) dan pihak
berkuasa tempatan dalam hal pengurusan sungai dan lembangan. Aspek
pengurusan sungai turut dibincangkan yang merangkumi garis panduan
pelaksanaan pengurusan sungai, Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu,
langkah pemuliharaan sungai yang tercemar dan konsep pembangunan sungai.
Penulis turut menyentuh berkenaan pengurusan banjir di Malaysia yang
merangkumi penyelesaian isu banjir, kesediaan kerajaan dalam menghadapi
bencana ini dan pemulihan selepas banjir melanda. Isu yang diutarakan dalam
buku ini amat penting untuk dibincangkan bagi menimbulkan kesedaran dalam
kalangan masyarakat tentang peri pentingnya sungai dan lembangan diuruskan
dengan baik.

Butiran Produk

No. Produk
333320050201149318840101
No. ISBN
9789834931889
Tarikh Terbit
13 Dis 2021
Bil. Halaman (ms)
167
Penulis
Mahmudah Yahya
Berat (Versi Cetak)
0.27kg